Sony Xperia V

Sony Xperia V 129 x 65 x 10,7 мм; 120 г; 420 мин; 300 ч; 1750 мАч; Li-Pol; GSM-1800/GSM-1900/GSM-850/GSM-900/HSDPA 1900/HSDPA 2100/HSDPA 850/HSDPA 900;

Vobis Highscreen Jet Duo

Vobis Highscreen Jet Duo 107,5 x 58 x 11,9 мм; 110 г; 1200 мАч; Li-Ion; GSM-1800/GSM-1900/GSM-850/GSM-900/WCDMA/UMTS 2100/WCDMA/UMTS 900;

Sony Xperia acro S

Sony Xperia acro S 126 x 66 x 11,9 мм; 147 г; 400 мин; 290 ч; 1910 мАч; Li-Pol; GSM-1800/GSM-1900/GSM-850/GSM-900/HSDPA 1900/HSDPA 2100/HSDPA 850/HSDPA 900;

teXet TM-4577

teXet TM-4577 132 x 68 x 11 мм; 151 г; 780 мин; 430 ч; 2100 мАч; Li-Pol; GSM-1800/GSM-1900/GSM-850/GSM-900/WCDMA/UMTS 2100/WCDMA/UMTS 900;

Sony Xperia E dual

Sony Xperia E dual 113,5 x 61,8 x 11 мм; 115,7 г; 372 мин; 530 ч; 1530 мАч; Li-Pol; GSM-1800/GSM-1900/GSM-850/GSM-900/HSDPA 1900/HSDPA 2100/HSDPA 850/HSDPA 900;

Vobis Highscreen Cosmo Duo

Vobis Highscreen Cosmo Duo 110 x 58,3 x 13,2 мм; 140 г; 470 мин; 440 ч; 1500 мАч; Li-Ion; GSM-1800/GSM-1900/GSM-850/GSM-900/HSDPA 2100/WCDMA/UMTS 2100/WCDMA/UMTS 850/WCDMA/UMTS 900;

Sony Xperia tipo dual

Sony Xperia tipo dual 103 x 57 x 13 мм; 99,4 г; 300 мин; 470 ч; 1500 мАч; Li-Pol; GSM-1800/GSM-1900/GSM-850/GSM-900/HSDPA 1900/HSDPA 2100/HSDPA 850/HSDPA 900;

teXet TM-5200

teXet TM-5200 150 x 82 x 12,3 мм; 213 г; 540 мин; 290 ч; 2500 мАч; Li-Pol; GSM-1800/GSM-1900/GSM-850/GSM-900/WCDMA/UMTS 2100/WCDMA/UMTS 850;

Sony Xperia sola

Sony Xperia sola 116 x 59 x 9,9 мм; 107 г; 360 мин; 470 ч; 1320 мАч; Li-Pol; GSM-1800/GSM-1900/GSM-850/GSM-900/HSDPA 1900/HSDPA 2100/HSDPA 850/HSDPA 900;

Vobis Highscreen TV Duo

Vobis Highscreen TV Duo 111,5 x 60,4 x 13,2 мм; 110 г; 1600 мАч; Li-Ion; GSM-1800/GSM-1900/GSM-850/GSM-900;